Zapytanie ofertowe

 

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej realizuje operację pt. *”Rewitalizacja ścieżek Nordic Walking na terenie Gminy Krokowa wraz z utworzeniem ścieżki dydaktyczno- edukacyjnej”*, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.
 
Dokumenty: