Dzień Sołtysa

Sołtysi pojawili się już w czasach średniowiecznych – wyznaczani byli przez właściciela feudalnych majątków, a ich głównym obowiązkiem było zbieranie czynszu (dziś podatków), przewodniczenie ławie wiejskiej (dziś radzie sołeckiej i zebraniu wiejskiemu), byli wiejskimi sędziami (dziś nikogo nie osądzają). W obecnych czasach rola sołtysa jest bardzo odpowiedzialna, a zadania i kompetencje sołectwa są rozległe. 11 marca corocznie obchodzimy Dzień Sołtysa, z tej okazji wszystkim sołtysom życzymy wszystkiego najlepszego, a najdłużej piastującym to zadanie w Gminie Krokowa, Wójt Adam Śliwicki wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Markiem Krzebietke wręczyli kwiaty.