Informacje ogólne

Geocaching to gra terenowa użytkowników GPS polegająca na poszukiwaniu „skarbów” ukrytych przez innych uczestników gry. Poszukiwane „skarby”, tzw. Skrzynki to odpowiednio, zabezpieczone, wodoszczelne pojemniki zawierające drobne upominki oraz dzienniki wpisów, czyli logbook, w którym kolejni znalazcy odnotowują swoje odkrycia. Własnoręczne umieszczenie wpisu w logbooku jest podstawą do uznania skrytki jako znalezionej. Jest to jedna z elementarnych zasad geocachingu. Prócz logbooka umieszcza się w środku różnego rodzaju przedmioty mające służyć wymianie.

Sama nazwa zabawy wzięła się od angielskiego słowa „cache” oznaczającego kryjówkę, skrytkę. Natomiast przedrostek „geo” ( w tłumaczeniu: ziemia) oddaje szerokie, wręcz globalny charakter gry. Odnalezienie pojemnika geocache możliwe jest dzięki posiadaniu współrzędnych geograficznych.

Geocaching to zabawa, która jest popularna na całym świecie. Połączenie aktywnej turystyki z możliwością poznawania wciąż nowych miejsc, sprawia że każdego dnia przybywa miłośników Geocachingu.

Skrytki zarejestrowane są na jednym z dwóch portali poświęconych tej grze www.geocaching.pl lub www.opencaching.pl

Na początku swojej przygody z Geocachingiem należy zarejestrować się w jednym z bezpłatnych serwisów, który służy do wyszukiwania/zakładania nowych skrzynek, a także do dokonywania wpisow w internetowym logbooku każdego odnalezionego kesza.

Następnie należy wybrać odpowiednie urządzenie, które odszuka sygnał GPS i wskaże miejsce ukrycia skrzynki w ternie. Posłużyć do tego może nawigacja GPS lub po prostu powszechnie używane smartfony, które są wyposażone w GPS. W przypadku telefonu jako narzędzia do odnajdywania keszy, należy pobrać i zainstalować odpowiednią aplikację.

Po zarejestrowaniu się na portalu, warto na początku przygody z Geocachinkiem zorientować się jaki stopień trudności posiada dana skrzynka. Na początku warto zacząć od skrytek o niskim stopniu trudności.

Nadchodzące wydarzenia