Przyroda

  1. Diabelski Kamień

Zwany także „Stojącym”. Położony 1 km na północny – wschód od miejscowości Odargowo. Kamień tylko częściowo znajdujący się na powierzchni gruntu, mierzy w obwodzie 20m, przy wysokości 3,5m. Na boku gigantycznego kamienia znajduje się pięć wgłębień, jakby pozostawionych przez palce czyjejś dłoni. Podanie mówi, że wgłębienia te są śladami diabelskiej łapy. Czart chciał podnieść głaz, by rzucić go na żarnowiecki kościół i zniszczyć go raz na zawsze. Jednak nad cystersami czuwała Opatrzność Boża – diabła wystraszyło pianie koguta – zląkł się i wypuścił kamień z ręki. Dzięki temu możemy dziś oglądać i naznaczony kamień, i zabytkowy kościół.

2. Rezerwat Białogóra

Rezerwat położony na północny wschód od miejscowości Białogóra. Utworzony w związku z występowaniem rzadkich dla flory polskiej gatunków, a charakterystycznych dla zbiorowisk atlantyckich. Chroni: inicjalne stadia nadmorskich wydm białych, nadmorskie wydmy szare, wrzosowiska bażynowe.

we offer more different manufacturers of fälschungen rolex pearlmaster in our store.best nomos tangente fake watches review convey a unique style information.

3. Rezerwat Bielawa

Obszar obejmuje torfowisko wysokie typu bałtyckiego z wrzosowiskami, borami i łąkami. Jest lęgowiskiem żurawia i jedynym miejscem lęgowym łęczaka w Polsce.

4. Rezerwat Długosz Królewski w Wierzchucinie

 Położony na północ od drogi wojewódzkiej Żarnowiec-Wierzchucino, na wysokości jez. Żarnowieckiego. Rezerwat, który ma chronić stanowisko długosza królewskiego.

5. Piaśnickie Łąki

Rezerwat leśno-torfowiskowy, położony nad doliną Piaśnicy, na południowy zachód od miejscowości Dębki. Przedmiotem ochrony są siedliska przyrodnicze: estuaria, nadmorskie wydmy białe i szare, lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska wysokie, kwaśne dąbrowy, bory i lasy bagienne i brzozowo-sosnowe bagienne losy borealne.

6. Rezerwat Widowo

Rezerwat położony jest pomiędzy Karwią a Dębkami. Obejmuje pas wydm nadmorskich, dochodzących lokalnie do ponad 22 m n.p.m. wysokości oraz strefę przejściową pomiędzy wydmami a Równiną Błot Nadmorskich

7. Rezerwat Źródliska Czarnej Wody 

Położony między miejscowościami Świecino i Lisewo. Przedmiotem ochrony jest kompleks dobrze zachowanych, różnorodnych zbiorowisk leśnych, położonych na obszarze źródliskowym Czarnej Wody.

8. Rezerwat Zielone

Przyroda to jeden z największych atutów gminy Krokowa. Przepiękne i czyste bałtyckie plaże oraz liczne rezerwaty to raj dla miłośników przyrody. Rezerwat Zielone obejmuje fragmenty lasu (głównie brzeziny bagiennej) pogranicza torfowiskowego. Jego celem jest zachowanie największego w rejonie gdańskim stanowiska wiciokrzewu pomorskiego. Żółtawe i oryginalne kwiaty pojawiają się obficie od maja do lipca. Od niedawna funkcjonuje nowa ścieżka przyrodnicza z platformą.

9. Darżlubskie Buki

Rezerwat Przyrody, Puszcza Darżlubska na południe od Mechowa. leśny rezerwat przyrody ( 28,10 ha ) na południe od Mechowa. Powstał w celu ochrony fragmentu buczyny pomorskiej z około 160-letnim okazałym drzewostanem. Bogata flora roślin naczyniowych, w tym kilka gatunków o cechach podgórskich.  Występują tu liczne gatunki ptaków, m.in. dzięcioł duży, średni i czarny.

 Darżlubska Puszcza. Kompleks leśny o powierzchni 1401,3 ha. Obejmuje znaczną część Kępy Puckiej i Sandru Piaśnickiego oraz rynnę Jeziora Dobrego. Stanowi pozostałość dawnej puszczy. Duże powierzchnie zajmują lasy liściaste. W okolicy Piaśnicy przeważa sosna. Charakterystycznym gatunkiem jest buk. W puszczy mają swe źródła rzeki: Piaśnica, Czarna Woda uchodzące bezpośrednio do Bałtyku oraz Gizdepka wpływająca do Zatoki Puckiej. Tuż poza granicami gminy Puck, okolice Czech, głazowisko i dwa głazy pomnikowe: Boża Stopka i Diabelski Kamień.
W okolicach wsi Świecino w 1462 roku Polacy stoczyli zwycięską bitwę z Krzyżakami. W lasach pod Piaśnicą znajdują się groby mieszkańców Pomorza, zamordowanych przez hitlerowców jesienią i zimą 1939 roku, a wśród nich bł. Alicji Kotowskiej. Dla upamiętnienia tej tragedii dziejowej postawiono Pomnik Ofiar Piaśnicy.

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej obejmuje część Wysoczyzny Żarnowieckiej i Sandru Piaśnickiego wraz z polodowcową rynną Jeziora Dobrego ( 15908 ha ), prawie w całości porośnięty lasami. Obszar źródliskowy Piaśnicy, Gizdepki i Czarnej Wody, dwa rezerwaty przyrody: “Źródliska Czarnej Wody” i “Darżlubskie Buki.

Tekst: Kaszuby Północne

Nadchodzące wydarzenia