Nordic Walking

Białogóra

 

Trasa nr 12 Białogóra (żółta)

 

Czas przejścia ok. 40 min                                                          Długość trasy 3,7 km

 

Bardzo łatwa i przyjemna trasa o długości niespełna 4 km. Start znajduje się na leśnym parkingu przy deptaku. Po wyjściu z parkingu kierujemy się za znakami szeroką aleją w kierunku plaży. Po 100 m skręcamy w lewo w wąską ścieżkę biegnącą wzdłuż płotu. 200 m dalej wchodzimy na bitą drogę, obok szlabanu drogowego skręcając w prawo. Na 1 km, skręcając w lewo, zostawiamy za sobą czarny szlak, w tym miejscu wchodzimy na najtrudniejszy odcinek naszej trasy. Bardzo piaszczysta droga będzie nam teraz towarzyszyła na odcinku ok. 300 m. Krętą leśną drogą na 1,9 km łączy się z nami czerwony szlak, w tym też miejscu przy punkcie pomiaru tętna skręcamy w lewo. Na 2,6 km docieramy do zwornika czterech szlaków, z tego miejsca jeszcze tylko około 1 km i kończymy wędrówkę na parkingu.


Trasa nr 13 Białogóra (zielona)

 

Czas przejścia ok. 60 min                                                        Długość trasy 5,3 km

 

Urokliwa trasa o długości ponad 5 km przeprowadzona głównie gruntowymi leśnymi drogami. Po wyjściu z parkingu skręcamy w lewo, a niecałe 100 m dalej jeszcze raz w lewo w wąską ścieżkę. Na 1,1 km odbijamy w lewo przy punkcie pomiaru tętna. Krętą leśną dróżką docieramy do szerokiej alei, idąc wzdłuż niej, po 1,3 km skręcamy w lewo na gruntową ścieżkę. Wędrując pośród drzew, dochodzimy do kolejnej szerokiej, bitej leśnej drogi, w tym miejscu ponownie skręcamy w lewo. Długą prostą drogą wychodzimy na otwartą przestrzeń pośród zabudowań Białogóry. Jeszcze tylko około 1 km i wchodząc na parking, kończymy
naszą wędrówkę.


Trasa nr 14 Białogóra (czerwona)

 

Czas przejścia ok. 90 min                                                        Długość trasy 9,1 km

 

Trasa o długości ponad 9 km, przeznaczona dla średniozaawansowanych chodziarzy, przebiegająca głównie gruntowymi dróżkami. Po wykonaniu rozgrzewki wychodzimy na szlak z parkingu w lewo. Na 2 km skręcamy w lewo, zostawiając za sobą żółtą trasę. Leśną drogą na 3,4 km dochodzimy do leśnej stajni. Około 1 km dalej dochodzimy do stanicy harcerskiej w Szklanej Hucie, nazwa tego miejsca pochodzi od faktu, że dawniej wytapiano tu szkło w prymitywnych piecach zrobionych w ziemi. W miejscu tym ustawiono tablicę z ćwiczeniami, po wykonaniu kilku z nich ruszamy dalej w trasę. Szerokimi leśnymi duktami na 7,3 km skręcamy w lewo w wąską dróżkę. 1 km dalej spinamy pętlę szlaku, z tego miejsca znaną nam już drogą wracamy do punktu wyjścia.


Trasa nr 15 Białogóra (czarna)

 

Czas przejścia ok. 120 min                                                      Długość trasy 13,6 km

 

Najdłuższa z tras koloru czarnego, niecałe 14 km, przeznaczona jest zdecydowanie dla doborowych piechurów. Wycieczkę naszą zaczynamy, od razu wkraczając na ścieżkę dydaktyczną. Po pierwszych 500 m skręcamy w lewo i wychodząc między zabudowaniami, skręcamy w lewo, kierując się do stadniny. Początkowo wędrując betonowymi płytami, mijając stadninę, przechodzimy na drogę gruntową. Od tego miejsca po lewej stronie okrążać będziemy rezerwat roślinności atlantyckiej. Na 2,9 km po minięciu szlabanu dochodzimy do punktu pomiaru tętna, po indywidualnym pomiarze porównujemy wyniki badania z danymi zamieszczonym w tabelce na tablicy. Na 4 km dochodzimy do najdalej wysuniętego na wschód odcinka naszej trasy. Teraz pasem technicznym kierujemy się w stronę Białogóry, po prawej stronie towarzyszy nam widok na plażę i morze. Na 7,2 km dochodzimy do głównej arterii łączącej centrum Białogóry z plażą. 200 m dalej ponownie skręcamy do lasu. Na zworniku czterech szlaków skręcamy w prawo. Po pokonaniu paru zakrętów na 13 km powracamy do Białogóry, jeszcze tylko ok. 600 m i kończymy naszą marszrutę w miejscu startu.


Nordic Walking Park „Dębki”

Nordic Walking Park „Dębki” to blisko 32 kilometry trasy o zróżnicowanym stopniu trudności, przeznaczonych zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z nornic walkingiem, jak również dla tych, którzy szukają wyzwań o charakterze sportowym. Trasy zlokalizowane są w Dębkach oraz na wschód i na zachód od nich. Wytyczony na terenie nadmorskiego parku krajobrazowego Nordic Walking Park „Dębki” stanowi sieć, gdzie trasy posiadają punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują. Umożliwia to tym samym dowolne wydłużenie lub skracanie przejść lub zmiany kierunku marszu. Trasy oznakowane są czytelnymi tablicami. Zawierają ponadto szczegółowe mapy, ogólne informacje na temat techniki, doboru sprzętu i walorów zdrowotnych nordic wal kingu. Na tablicach umieszczone zostały również informacje o podstawowych ćwiczeniach fizycznych umożliwiających wykonanie rozgrzewki, wzmocnienie mięśni oraz ćwiczeń rozciągających. Oferta Nordic Walking Park „Dębki” skierowana jest nie tylko do entuzjastów nordic walkingu, ale również do miłośników innych dyscyplin sportowych.

 

Trasa nr 1 Dębki (zielona)

 

Czas przejścia ok. 60 min                                                          Długość trasy 6,6 km

 

Oznaczona kolorem zielonym 6,6 – kilometrowa pętla. Wejście na trasę zlokalizowane zostało przy mostku na rzece Piaśnica, w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego (zrekonstruowanego) słupka granicznego nr 1, od 1919 r. w tym miejscu znajdowały się północno – zachodnie rubieże II Rzeczypospolitej, a na zachód od tego miejsca Rzesza Niemiecka. Ruszamy przez mostek na rzece Piaśnica i wejściem nr 24 kierujemy się w stronę widocznego w oddali morza. Za znakami szlaku skręcamy w prawo i duktem biegnącym w sosnowym borze dochodzimy do punktu pomiaru tętna (wejście nr 23). Po jego zmonitorowaniu, przecinamy drogę i za znakami szlaku maszerujemy w kierunku wschodnim. Drogą, nazywaną przez miejscowych „za płotami”, dochodzimy do wybrukowanej alei biegnącej z Dębek do portu rybackiego. W tym miejscu znajduje się tablica ćwiczeń. Zaprezentowane zdjęcia i instrukcje pomogą w sprawnym ich wykonaniu. Przecinamy aleję i 600 metrów dalej wchodzimy na teren rezerwatu Widowo. Do tego momentu towarzyszyły nam znaki czarnego szlaku, który odchodzi w prawo. My maszerujemy za zielonymi znakami, aby po pokonaniu kolejnych 600 metrów, skręcić w lewo i wejściem nr 17 wspiąć się na wydmę. Przed nami panorama Morza Bałtyckiego, a my skręcamy w lewo i pasem technicznym maszerujemy przez kolejne 2,5 kilometra. Ten fragment trasy pokrywa się z czarnym szlakiem i biegnie piaszczystym podłożem, osłoniętym od podmuchów nadmorskiego wiatru. Alternatywnie można wyjść na plażę i maszerować na zachód, aż do rzeki Piaśnicy. Pas techniczny kończy się przy wejściu nr 23, gdzie za znakami trasy skręcamy w kierunku Dębek. 100 metrów dalej, po pokonaniu 6 kilometrów, zamykamy pętlę i skręcając w prawo fragmentem sosnowego boru, dochodzimy do Piaśnicy – punktu z którego wyruszaliśmy na szlak.


Trasa nr 2 Dębki (czerwona)

 

Czas przejścia ok. 120 min                                                      Długość trasy 9,2 km

 

Ciekawa i wymagająca trasa częściowo poprowadzona w formie pętli. Po wykonaniu rozgrzewki, której elementy zaprezentowane zostały na tablicy, ruszamy w kierunku zachodnim. Początkowo po betonowych płytach, a następnie gruntową drogą, przez 3 kilometry maszerujemy w kierunku Białogóry. W sezonie wakacyjnym droga ta jest mocno uczęszczana przez turystów – jako fragment nadmorskiego szlaku pieszego i rowerowego łączy Dębki z Białogórą. Wczesną wiosną i po obfitych opadach deszczu fragment trasy (2,5 km – 3,0 km) ze względu na błotniste podłoże należy pokonywać ze szczególną ostrożnością. Dochodzimy do wejścia nr 29, gdzie czeka nas tablica instruktażowa z zestawami ćwiczeń do samodzielnego wykonania. Po ich wykonaniu ruszamy w kierunku morza i po pokonaniu 200 – metrowego, piaszczystego i wymagającego podejścia, wychodzimy na piękną panoramę morza. Za znakami szlaku skręcamy w lewo i w dalszym ciągu maszerując z „piaskiem pod kijami”, idziemy technicznym pasem po wydmie. Alternatywnie można wejść na plażę (nr 29) i pięknymi, rzadko uczęszczanymi plażami, przejść w stronę Białogóry ponad kilometrowy odcinek, do kolejnego wejścia (nr 30). Wydmami i leśnymi drogami do wejścia (nr 30) dochodzi nasz oznakowany czerwony szlak. Skręcamy w lewo i doskonałej jakości duktem dochodzimy do drogi wyłożonej betonowymi płytami. Na tym fragmencie trasy towarzyszyć nam będą czarne znaki sąsiedniego Nordic Walking Parku „Białogóra”. Skręcamy w lewo i maszerujemy w kierunku Dębek. Po pokonaniu 1,2 kilometra szlaku spinamy pętlę, dochodząc do wejścia nr 29 i tablicy z ćwiczeniami. Jeszcze tylko kilkanaście minut dobrze już znaną drogą i po przejściu łącznie 9,2 km kończymy naszą wędrówkę.


Trasa nr 3 Dębki (czarna)

 

Czas przejścia ok. 180 min                                                      Długość trasy 15,8 km

 

Najdłuższa z tras wchodzących w skład Nrodic Walking Park „Dębki”, blisko 16 – kilometrowa trasa poprowadzona w formie pętli. Dedykowana jest osobom o dobrej kondycji fizycznej. W początkowym i końcowym fragmencie szlak pokrywa się z trasą zieloną. Leśną ścieżką biegnącą pomiędzy morzem, a dębskim bulwarem podążamy w stronę Karwi. Po przejściu 2,6 kilometra trasy, szlaki zielony i czarny rozdzielają się. Krótkim fragmentem bruku i betonowych płyt wchodzimy na gruntową drogę. Na prawo mała kopalnia ropy i gazu, a następnie domki letniskowe, a na lewo Rezerwat Widowo. Po pokonaniu 1,2 kilometra szlaku przecinamy drogę ułożoną z betonowych płyt z widocznym po lewej szlabanem. Maszerujemy prosto i po wejściu do lasu idziemy przez kolejne 700 metrów. Dochodzimy do granicy lasu i przez kilka kilometrów maszerujemy, mając po lewej stronie Rezerwat Widowo, a po prawej setki hektarów łąk. Po drodze czeka na nas tablica z ćwiczeniami oraz punkt pomiaru tętna. Na 6 kilometrze trasy wychodzimy na przepiękną polanę i maszerując nadal w kierunku wschodnim, dochodzimy do wejścia nr 6 (to już Karwieńskie Błota). Maszerując dalej, po 3 kilometrach doszliśmy do czarnej trasy Nordic Walking Park „Jastrzębia Góra”, skręcamy w lewo i wychodzimy na plażę. Od wejścia nr 6 do wejścia nr 17 nie ma pasa technicznego, mamy więc do wyboru 2 opcje: 3,5 – kilometrowy marsz morskim brzegiem lub (np. przy silnym wietrze) powrót tą samą gruntową drogą wzdłuż Rezerwatu Widowo. Wybierając marsz plażą, skręcamy do wejścia nr 17 i trasą pokrywającą się ze szlakiem zielonym powrót do miejsca startu nad Piaśnicą. Miłośnicy nordic walkingu po plaży mogą przemaszerować kolejne 3 kilometry po piasku, aż do rzeki Piaśnicy.


Trasa Dębki – Białogóra – Dębki

 

Czas przejścia ok. 130 min                                                        Długość trasy 16 km

 

Rozpoczynamy w okolicach przejścia na plażę numer 24. Ruszamy na zachód leśną ścieżką, przechodzimy przez rzekę Piaśnicę i wchodzimy do lasu, po czym kierujemy się leśną ścieżką w prawo i po przebyciu około 200 metrów skręcamy znów w prawo na schody. Wchodzimy nimi do góry i mijamy po prawej stronie nieczynną wieżę „Wojsk Ochrony Pogranicza”. Następnie kierujemy się w dół, w stronę plaży i skręcamy na drogę w lewo, która prowadzi nas wprost na plażę. Plażą kierujemy się dalej na zachód aż do wejścia numer „29 Wierzchucino”, gdzie odbijamy w lewo i leśną ścieżką zataczamy łuk, prowadzący przez młodnik i lasy wydmowe. Dochodzimy do plaży, z której ponownie schodzimy, lecz tym razem wyjściem numer „31 Białogóra”. Tam drogą prowadzącą równolegle do plaży kierujemy się w stronę Białogóry, popularnej miejscowości turystycznej. Ścieżką wychodzimy na asfaltowy deptak, którym zmierzamy na południe, by po około jednym kilometrze skręcić w lewo na czerwony szlak, wiodący przez rezerwat przyrody i piękne nadmorskie lasy. Kierujemy się cały czas czerwonym szlakiem, dochodząc w pewnym momencie do rozwidlenia, gdzie znajduje się leśny paśnik i szlaban. Tu skręcamy w lewo wprost na plażę, pokonując wydmowe wzniesienie. Będąc na plaży zmierzamy na wschód wprost do Dębek, skąd zaczęliśmy wycieczkę.

Trasa jest bardzo atrakcyjna turystycznie. W każdej chwili można się zatrzymać, spocząć lub skorzystać z wielu miejsc przeznaczonych do biwakowania. Pokonujemy plażę nadmorski las, pasmo wydm oraz rezerwat przyrody.

industry discuss of your great deal of brandname there are numerous,https://replicasrelojes.to/ usa is one of them. retail all of the world’s luxury brand recommended site. read review usa remain making improvement. swiss versus versace real vs fake watch was probably well respected by all the fields. discuss the growth of ultra-thin technical areas is definitely the best her latest blog in the world occupation prerequisites.xxxx 

Nadchodzące wydarzenia