Ścieżka przyrodniczo – leśna „Białogóra”

Wielu turystów odwiedza Białogórę w okresie letnim, jednak niewielu z nich zdaje sobie sprawę z unikalności i bogactwa okolicznych lasów. Dlatego też ścieżka „Białogóra” poprowadzona została częściowo przez niezwykle urokliwe rezerwaty o tej samej nazwie. Ma długość około 1300 m, a na jej trasie ustawionych zostało 38 tablic oraz dwa miejsca odpoczynku. Ścieżka pokazuje unikatową przyrodę bagien, torfowisk i lasów nadmorskich.

Współrzędne ( N 54˚ 49.168 E 17˚ 57.450) wskazują miejsce wejścia do lasu i zarazem początek ścieżki. Podążając nią należy zebrać słowa, które po wpisaniu w krzyżówkę pomogą utworzyć hasło od interaktywnego loga (litery z wyróżnionych pól ułożone w odpowiedniej kolejności, wpis bez spacji z małymi literami). Na trasie ukryte są też liczby, które po wykonaniu działań wskażą współrzędne ukrycia kesza. Dla ułatwienia, wskazówki do krzyżówki ułożone są w kolejności znajdywania. Każda tablica zawiera tylko jedną potrzebną informację! Przy braku dodatkowej informacji, należy wpisać pierwszy człon polskiej nazwy.

PAMIĘTAJ! PORUSZASZ SIĘ PO TERENIE REZERWATU! NIE DEPCZ, NIE ZRYWAJ, NIE ŚMIEĆ!

 1. Obwód najstarszego polskiego dębu szypułkowego
 2. Ile lat ma najstarszy polski dąb bezszypułkowy?
 3. Lasy z tym drzewem jako dominującym zajmują 5% powierzchni Lasów Państwowych
 4. Przewodniczka jeleniej chmary żeńskiej
 5. Samiec sarny z uszkodzonymi parostkami
 6. Odnowienie naturalne drzewostanu to …
 7. Okres od nastąpienia zwarcia w uprawie to …
 8. Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w okresie tyczkowiny to … wczesne
 9. Gad, który zazwyczaj osiąga 60 cm długości
 10. Tropi swoją ofiarę, wyłapując cząsteczki zapachowe językiem
 11. Jedno z określeń specjalnego kąpieliska dzików
 12. Ile (w przybliżeniu) rzadkich i zagrożonych gatunków objętych jest ochroną sieci Natura 2000?
 13. Podczas II Wojny Światowej podawano ją pilotom, aby lepiej widzieli w ciemnościach
 14. Można z niego otrzymać miód
 15. Największa liczba w trzeciej linijce od dołu
 16. Wycinanie drzew, które przeszkadzają młodemu pokoleniu w prawidłowym wzroście i rozwoju
 17. Drugi człon w łacińskiej nazwie najważniejszego gatunku drzewa w polskich lasach
 18. Chroniony gatunek roślin zagrożonych wyginięciem, relikt polodowcowy
 19. Ciąża tego drapieżnika trwa 50 – 52 dni
 20. Inna nazwa borsuka
 21. Uznawany za pierwsze drzewo
 22. Największe drzewa świata
 23. Powstał z żywicy sosen
 24. Ptak z pióropuszem na ogonie
 25. Lubi góry i plaże, chroni glebę przed erozją (drugi człon polskiej nazwy)
 26. Odmiana sosny często wykorzystywana do tworzenia drzewek bonsai
 27. Ile roślin owadożernych pokazanych jest na zdjęciach?
 28. Stosowana jako środek przeciw molom
 29. …. pospolity (napis nad obrazkiem)
 30. …. Niskie to obszar często określany mianem „bagna”
 31. Odmiana brzozy, której wysuszone konary mają barwę jasnoróżową
 32. Jeden z przedstawicieli ptaków żyjących na wrzosowiskach to … łąkowy
 33. W Polsce w pasie nadmorskim występuje tylko w tym rezerwacie
 34. Popularny krzew ogrodowy wykorzystywany w procesie wędzenia mięsa
 35. Obok świergotka mieszkaniec nadmorskich wydm
 36. Najczystsza fabryka na świecie to …
 37. Dawni Słowianie wierzyli, że odstrasza złe moce

Współrzędne finału:

N 54 49.( 2xA – 3xB – 2X(D+E) )

E 017 57.( C – B – B/3 + 2xE )

Po znalezieniu kesza finałowego proszę o pozostawianie go przynajmniej w takim stanie, w jakim został znaleziony – zabawa ma służyć także innym użytkownikom.

Nadchodzące wydarzenia