DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja dostępności – strona Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kck.krokowa.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie internetowej są niedostępne z uwagi na fakt że:
– pochodzą z różnych źródeł;
– materiały graficzne nie mają w pełni dokładnych opisów;
– niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków, a powstały przed wprowadzeniem deklaracji dostępności;
– przez swój układ graficzny niektóre odnośniki mają za mały kontrast;
– niektóre odnośniki nie współpracują z ciasteczkami lub uległy dezaktualizacji;
Jednocześnie chcemy zapewnić o tym, że cały czas pracujemy nad tym, aby nasz serwis był coraz bardziej dostępny dla wszystkich.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 18-09-2020

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

E-mail: media@kck.krokowa.pl, Telefon: 733-317-775

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, zastrzegamy sobie prawo do zaproponowania alternatywnego sposobu dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna placówek Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

Świetlica Wiejska w Sulicicach

– do budynku prowadzą dwa wejścia:  jedno wejście od strony ulicy, które jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich – brak schodów, drugie wejście/wyście ewakuacyjne od strony zachodniej budynku.

– brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań

w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,

– brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,

– parter budynku jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, piętro I nie jest przystosowane – brak windy i podnośnika,

 – na parterze znajduje się toaleta nieprzystosowana dla niepełnosprawnych,

–  do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,

– przy świetlicy znajduje się plac zabaw dla dzieci.

 

Świetlica Wiejska w Kłaninie

– do budynku prowadzą dwa wejścia:  jedno wejście od strony ulicy Szkolnej,  drugie wejście od strony podwórza. Oba wejścia są przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich – brak schodów.

– brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań

w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,

– brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,

– parter budynku jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, piętro I nie jest przystosowane – brak windy i podnośnika, brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,

 – na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych,

–  do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,

– przy świetlicy znajduje się plac zabaw dla dzieci.

 

Świetlica Wiejska w Parszkowie

– do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy, budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź mających problemy z poruszaniem.

– budynek nie posiada udogodnień dla osób niewidomych bądź niesłyszących,

– przy świetlicy znajduje się plac zabaw dla dzieci.

 

Świetlica Wiejska w Połchówku

– do budynku prowadzą trzy wejścia:  jedno wejście od strony ulicy,  drugie wejście od strony placu zabaw, oraz wejście/wyjście ewakuacyjne od strony boiska, które jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

– brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań

w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,

– brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,

– na parterze znajduje się toaleta nieprzystosowana dla niepełnosprawnych,

–  do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,

– przy świetlicy znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz boisko.

 

Świetlica Wiejska w Świecinie

– do budynku prowadza dwa wejścia od ulicy, trzecie wejście od strony boiska. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź mających problemy z poruszaniem.

– w budynku nie ma dzwonka,

– budynek nie posiada udogodnień dla osób niewidomych bądź niesłyszących,

–  do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,

– przy świetlicy znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz boisko.

 

Świetlica Wiejska w Lisewie

– do budynku prowadzi  jedno wejście od strony ulicy Młyńska,  które jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich – brak schodów.

– brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań

w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,

– brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,

– budynek jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 – na parterze znajduje się toaleta nieprzystosowana dla niepełnosprawnych,

–  do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,

– przy świetlicy znajduje się boisko do koszykówki.

 

Świetlica Wiejska w Minkowicach

– do budynku prowadzą trzy wejścia:  jedno wejście od strony ulicy Krótkiej, drugie wejście od strony placu zabaw, oraz  trzecie wejście/wyście ewakuacyjne od strony północnej budynku. Wszystkie wejścia są  przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich – brak schodów.

– brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań

w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,

– brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,

– parter budynku jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, piętro I nie jest przystosowane – brak windy i podnośnika, brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,

 – na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych,

–  do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,

– przy świetlicy znajduje się plac zabaw dla dzieci.

 

Świetlica Wiejska w Odargowie

– do budynku prowadzą trzy wejścia:  jedno wejście od strony ulicy wspólnej, drugie wejście od strony lasu  oraz  trzecie wejście/wyście ewakuacyjne od strony północnej budynku. Wszystkie wejścia są  przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich – brak schodów.

– brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań

w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,

– brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,

– parter budynku jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, piętro I nie jest przystosowane – brak windy i podnośnika, brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,

 – na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych,

– przy świetlicy znajduje się plac zabaw dla dzieci.

 

Świetlica Wiejska w Jeldzinie

– do budynku prowadzą trzy wejścia:  jedno wejście od strony ulicy, drugie wejście od strony podwórza  oraz  trzecie wejście/wyście ewakuacyjne od strony północnej budynku. Wszystkie wejścia są  przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich – brak schodów.

– brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań

w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,

– brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,

–  do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,

– parter budynku jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, piętro I nie jest przystosowane – brak windy i podnośnika, brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,

 – na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych,

– przy świetlicy znajduje się plac zabaw dla dzieci.

 

 

Dom Kultury w Sławoszynie

– do budynku prowadzą dwa wejścia:  jedno wejście od strony ulicy Floriana Ceynowy, które jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich – brak schodów, drugie wejście/wyście ewakuacyjne z tyłu budynku nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

– brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań

w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,

– brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,

– parter budynku nie jest w pełni przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, piętro I nie jest przystosowane – brak windy i podnośnika, brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,

 – na parterze znajduje się toaleta nieprzystosowana dla niepełnosprawnych, do której prowadzi 5 stopni, brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,

–  do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,

– przy świetlicy znajduje się przystanek autobusowy.

 

Świetlica Wiejska w Tyłowie

– do budynku prowadzą dwa wejścia:  jedno wejście od strony ulicy, które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych;  drugie wejście/wyjście od strony podwórza nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

– brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań

w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,

– brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,

– parter budynku jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 – na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych,

–  do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,

– przy świetlicy znajduje się: Ochotnicza Straż Pożarna,  plac zabaw dla dzieci oraz boisko,

– przy świetlicy znajduje się przystanek autobusowy.

Świetlica Wiejska w Lubkowie

– do budynku prowadzi wejście od ulicy Wiejskiej, budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź mających problemy z poruszaniem.

– w budynku nie ma dzwonka,

– budynek nie posiada udogodnień dla osób niewidomych bądź niesłyszących,

–  do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,

– przy świetlicy znajduje się plac zabaw dla dzieci.

 

Dom Ludowy w Wierzchucinie

– do budynku prowadzą dwa wejścia:  jedno wejście od strony ulicy Abrahama , które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych;  drugie wejście/wyjście od strony podwórza nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

– brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań

w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,

– brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,

– parter budynku jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 – na parterze znajdują się  dwie toalety przystosowane dla niepełnosprawnych,

– parter budynku jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, piętro I nie jest przystosowane – brak windy i podnośnika, brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,

–  do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym

– przy świetlicy znajduje się plac zabaw dla dzieci,

– przy świetlicy znajduje się przystanek autobusowy.

 

Świetlica Wiejska w Brzynie

– do budynku prowadzi wejście od ulicy Piwnej, budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź mających problemy z poruszaniem.

– w budynku nie ma dzwonka,

– budynek nie posiada udogodnień dla osób niewidomych bądź niesłyszących,

– parter budynku jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, piętro I nie jest przystosowane – brak windy i podnośnika, brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,

–  do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

 

Świetlica Wiejska w Prusewie

– do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ulicy Puckiej, które nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

– brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań

w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,

– brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,

– parter budynku jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 – na parterze znajduje się  toaleta nieprzystosowana dla niepełnosprawnych,

– parter budynku jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, piętro I nie jest przystosowane – brak windy i podnośnika, brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,

–  do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,

– przy świetlicy znajduje się Ochotnicza Straż Pożarna.

 

Świetlica Wiejska w Słuchowie

– do budynku prowadzi wejście od ulicy, które umożliwia poruszanie się osoby na wózku inwalidzkiej,

– w budynku nie ma dzwonka,

– budynek nie posiada udogodnień dla osób niewidomych bądź niesłyszących,

–  do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,

– przy świetlicy znajduje się plac zabaw dla dzieci.

 

Dom Ludowy w Białogórze

– do budynku prowadzą dwa wejścia:  jedno wejście od strony ulicy Morskiej, które jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich, drugie wejście/wyście ewakuacyjne z tyłu budynku nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

– brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań

w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,

– brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,

– w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych, do której prowadzi 1 stopień, brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,

–  do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,

– przy świetlicy znajduje się Ochotnicza Straż Pożarna,

–  w okresie letnim (lipiec-sierpień) w budynku znajduje się Punkt Informacji.

Świetlica Wiejska w Żarnowcu

– do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Na stoku , które nie  jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

– brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań

w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,

– brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,

– parter budynku jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 – na parterze znajdują się toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych,

–  do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

 

Przystań żeglarska w Lubkowie Wsi

– do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Nad Jeziorem , które  jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

– brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań

w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,

– brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,

–  budynek jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 – w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych,

–  do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,

– przy budynku znajduje się pomost, który jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,

– przy budynku znajduje się wiata.

 

Przystań żeglarska w Lubkowie DPS

– do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Długiej, które  jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

– brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań

w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,

– brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,

–  budynek jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 – w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych,

–  do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,

Nadchodzące wydarzenia