Przetargi

Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej ogłasza II przetarg ustny nieograniczony do lat 3 na poddzierżawę części nieruchomości położonych w Białogórze na okres sezonu letniego od 15 czerwca 2023 r. do 10 września 2025 r. z przeznaczeniem na prowadzenie handlu obnośnego na plażach morskich.

https://bip.kck.krokowa.pl/dokumenty/262

Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej ogłasza I  pisemny  przetarg ofertowy nieograniczony na okres jednego sezonu letniego od 15.06.2023-31.08.2023- Plac handlowy- Białogóra

https://bip.kck.krokowa.pl/dokumenty/252

Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej ogłasza I pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na poddzierżawę nieruchomości położonych w Dębkach oraz Białogórze, na okres jednego sezonu letniego od 15.06.2023-10.09.2023 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej.

https://bip.kck.krokowa.pl/dokumenty/246

Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej ogłasza I  pisemny  przetarg ofertowy nieograniczony na poddzierżawę gruntu w Białogórze oraz Lubkowie

https://bip.kck.krokowa.pl/dokumenty/254

Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej ogłasza I przetarg ustny nieograniczony do lat 3 na poddzierżawę części nieruchomości położonych w Dębkach, Białogórze oraz Karwieńskich Błotach Drugich na okres sezonu letniego od 15 czerwca 2023 r. do 10 września 2025 r. z przeznaczeniem na prowadzenie handlu obnośnego na plażach morskich

https://bip.kck.krokowa.pl/dokumenty/251

Wykaz nieruchomości położonych w Gminie Krokowa obręb Karwieńskie Błota, Żarnowiec oraz Białogóra administrowanych przez Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej przeznaczonych do oddania w poddzierżawę na okres do 3 lat – Handel obnośny.

Zapytanie ofertowe 1

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej realizuje operację pt. “Rewitalizacja ścieżek Nordic Walking na terenie Gminy Krokowa wraz z utworzeniem ścieżki dydaktyczno- edukacyjnej”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.
 

Zapytanie ofertowe 2

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej realizuje operację pt. “Rewitalizacja ścieżek Nordic Walking na terenie Gminy Krokowa wraz z utworzeniem ścieżki dydaktyczno- edukacyjnej”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.
 

Zapytanie ofertowe 3

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej realizuje operację pt. “Rewitalizacja ścieżek Nordic Walking na terenie Gminy Krokowa wraz z utworzeniem ścieżki dydaktyczno- edukacyjnej”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.
 


Nadchodzące wydarzenia