ogólne

XVII TURNIEJ O PUCHAR PROBOSZCZA PARAFII BIAŁOGÓRA I WIERZCHUCINO

XVII TURNIEJ O PUCHAR PROBOSZCZA PARAFII BIAŁOGÓRA I WIERZCHUCINO KU CZCI PAMIĘCI

KS. JÓZEFA CISOWSKIEGO

1. ORGANIZATOR.

– PARAFIA BIAŁOGÓRA I WIERZCHCINO

– KROKOWSKIE CENTRUM KULTURY

2. MIEJSCE I TERMIN.

– Moje Boisko „ORLIK 2012″ ul. Szkolna, Wierzchucino

– data: 24.04.2022 r. /niedziela/

– rozpoczęcie o godzina: 13;00, rocznik 2004 i starsi

3. UCZESTNICY.

Warunkiem przyjęcia do turnieju jest zgłoszenie drużyny panu Bartoszowi Pipka (tel.660792778), oddanie karty zgłoszeniowej drużyny w dniu turnieju. Karta nie może ulec zmianie podczas turnieju. W trakcie gry na boisku nie może być mniej niż 4 zawodników. 

Zawodnicy w obuwiu z metalowymi wkrętami nie zostaną dopuszczeni do gry. Dopuszcza się grę w ochraniaczach na golenie. W turnieju mogą brać udział zawodnicy spoza Gminy Krokowa.Podczas przebywania na terenie obiektu „Orlik” oprócz regulaminu turnieju obowiązuje również regulamin „Korzystania z kompleksu boisk Orlik 2012″.

  • Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na dany dzień wytycznych sanitarnych związanych z przeciwdziałaniu rozpowszechnia się koronawirusa  SARS-Cov 2

4.ZASADY ROZGRYWEK.

System rozgrywek – zależy od liczby zgłoszonych drużyn, podany zostanie w dniu turnieju.

5. KOLEJNOŚĆ W GRUPIE.

O kolejności w tabeli decyduje:

-ilość zdobytych punktów;

-bezpośredni pojedynek przy dwóch zespołach – przy tym samym bilansie punktowym;

-przy 3 i więcej zespołach tzw. „mała tabela” – przy tym samym bilansie punktowym;

-różnica bramek;

-liczba zdobytych bramek.

6. CZAS GRY.

Czas gry- zależy od liczby zgłoszonych drużyn, podany zostanie w dniu turnieju.

7. SKŁAD DRUŻYN DO ZAWODÓW

Na boisku w bezpośredniej grze drużyna składa się z 5 zawodników + bramkarz oraz 2 rezerwowych.

8. PRZEPISY GRY

Przepisy gry zgodnie z PZPN z niżej wymienionymi uwagami:

-zmiany „hokejowe”,

-wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie

-odległość zawodnika 5 m od piłki przy wykonywaniu stałych fragmentów gry;

-auty boczne wybijane nogą z linii lub poza linią z miejsca opuszczenia piłki z boiska;

-rzut karny z odległości 9 metrów;

-minutowe kary za przewinienia i faule  2min, 5min oraz wykluczenie z turnieju!!!

– gdy drużyna, która gra w osłabieniu utraci w tym czasie bramkę zawodnik ukarany (2 lub 5 min) wraca do gry.

9.INTERPRETACJA REGULAMINU

Interpretację regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych zastrzega sobie organizator.

10. NAGRODY

Wręczanie nagród odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu ostatniego meczu .

11.Uwagi końcowe:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione wartościowe rzeczy oraz sprzęt sportowy, na terenie obiektu. w sprawach, które nie zostały uwzględnione w regulaminie decyduje Sędzia Główny.

Zespoły uczestniczące w zawodach ubezpieczają się na okres zawodów we własnym zakresie!!!!

Każdy zawodnik przed rozpoczęciem pierwszego meczu swojej drużyny potwierdza na zgłoszeniu własnoręcznym podpisem, że posiada aktualne badania lekarskie i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych wykluczających go z udziału w imprezie.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak oświadczeń lekarskich oraz za jakiekolwiek urazy i kontuzje odniesione w trakcie trwania turnieju,

Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas trwania turnieju. W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia zawodnikom zostanie udzielona pomoc doraźna oraz wezwana zostanie karetka pogotowia.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom turnieju,   a ich decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Nadchodzące wydarzenia