Rodzinny KONKURS – „Zaprojektuj własny znak drogowy”

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej ogłasza rodzinny konkurs pt. „Zaprojektuj własny znak drogowy”. Zapraszamy do udziału dzieci wraz z rodzicami, należy wykonać wymyślony znak drogowy przy użyciu dowolnych materiałów. Można zaprojektować taki znak na kartce ( format A3) lub wykonać figurę przestrzenną przedstawiającą znak drogowy (o wymiarach min. 50cm – max. 100cm).

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci właściwym oznakowaniem dróg, zwrócenie uwagi na  zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, promowanie bezpiecznych zachowań na drodze, wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną, rozwijanie uzdolnień i doskonalenie umiejętności manualnych, czerpanie radości z wykonanej pracy twórczej.
termin dostarczania prac – 26.04.2019 r. Prace przynosimy (wysyłamy) do Urzędu Gminy – KCK w Krokowej ( II piętro, pok. 313 lub 314), ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród  nastąpi podczas Festynu Rodzinnego „BEZPIECZNY 3 MAJA” w Żarnowcu, dnia 03.05.2019 r. Nagrody dla najlepszych prac!

Ważne: prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu, oraz dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej uczestnika konkursu.

Karta zgłoszeniowa-Zaprojektuj własny znak drogowy

Regulamin-Zaprojektuj własny znak drogowy