kulturaogólne

Konkurs „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”.

Współcześnie palma wielkanocna jest traktowana przede wszystkim jako tradycyjny, świąteczny element dekoracyjny. Dawniej jednak wierzono, że domownicy, którzy wykonają i poświęcą palmę, będą cieszyć się pomyślnością i dobrym zdrowiem. Palma miała bowiem chronić przed złem nie tylko ludzi, ale także zwierzęta. Uważano też, że palma zapewni dobre plony i uchroni je przed ulewą, burzą czy wichurą.

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej wraz z Gminną Komisją ds. Profilaktyku i Rozwiązywania problemów Alkoholowych przeprowadziło konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci uczęszczających do świetlic wiejskich z terenu gminy krokowa. Ocena palm odbyła się przez komisję konkursową w składzie: Wójt Gminy Krokowa Adam Śliwicki, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Wiśniewska, Dyrektor GOPS Danuta Mroczkowska.

Lista laureatów:

I miejsce – Świetlica wiejska w Lisewie

II miejsce – Świetlica wiejska w Karlikowie

III miejsce – Świetlica wiejska w Brzynie oraz Odargowie

Dla wszystkich świetlic uczestniczących w konkurs przygotowaliśmy upominki, odbiór w KCK w Krokowej od 20 kwietnia br.

Gratulujemy!

Nadchodzące wydarzenia