kulturaogólne

„Baba Wielkanocna” -konkurs rozstrzygnięty

„Baba Wielkanocna”

W dniu 7 kwietnia 2023 roku w Krokowskim Centrum Kultury w Krokowej odbył się konkurs kulinarny pn. „BABA WIELKANOCNA ”. Konkurs przeznaczony był dla mieszkańców gminy Krokowa. Do głównych celów konkursu należało: popularyzacja oraz kultywowanie zwyczajów ludowych i tradycji wypieku babek wielkanocnych, wymiana doświadczeń kulinarnych, rozbudzenie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności wśród mieszkańców

W konkursie wzięło udział 18 wspaniałych wypieków cukierniczych. Ocena ciast odbyła się przez komisję konkursową w składzie: Wójt Gminy Krokowa Adam Śliwicki, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Wiśniewska, Dyrektor GOPS Danuta Mroczkowska, Dyrektor KCK w Krokowej Krzysztof Obszyński. Komisja konkursowa brała pod uwagę: ogólne cechy babki (smak, zapach), oryginalność, estetyka i pomysłowość oraz elementy dekoracyjne związane z tradycją wielkanocną. Po długich degustacjach i burzliwych naradach wskazała zwycięzców:

I miejsce – Joanna Szynszecka, II miejsce – Weronika Redlin, III miejsce – Malwina Niecklarz-Lieske

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy pasji, zaangażowania, kreatywności oraz ogromnego wkładu pracy w aranżacje przygotowanych Bab Wielkanocnych. Wypieki zostały przekazane pensjonariuszom DPS w Lubkowie.

Po odbiór nagród zapraszamy 13 kwietnia o godz. 12:00 do KCK w Krokowej (Sala Narad). Jeżeli ktoś nie możne przybyć w tym dniu zapraszamy do biura nr 313 w godzinach 7:30-15:30.

Dla wszystkich uczestników tego konkursu przygotowaliśmy upominki.

Nadchodzące wydarzenia