kulturaogólne

XVIII Cysterskie Lato Muzyczne 2023

Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu wpisało się już na trwałe w kalendarz nadmorskich imprez kulturalnych. Koncerty odbywają się w niedziele lipca i sierpnia o godz. 20.30, rozpoczynając od 9 lipca do 20 sierpnia w kościele pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu.

“Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura-Interwencje. Edycja 2023”

Nadchodzące wydarzenia