kulturaogólne

„Wzmocnij swoje otoczenie” w Brzynie

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej zostało jednym z laureatów kolejnej edycji dobrosąsiedzkiego programu „Wzmocnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Energooszczędne grantowi w wysokości 24 tys. Złotych wykonany zostanie remont łazienki. Zrealizowane zostaną prace sanitarne, elektryczne wraz ze skuciem kafelek oraz wymianą armatury łazienkowej. Od dwóch lat zmieniamy przestrzeń publiczną w Brzynie ostatnim etapem, aby zamknąć całość jest właśnie remont toalety, która wymaga gruntownego remontu.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu

mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. W sześciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 1050 grantów o łącznej wartości prawie 22 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl

Nadchodzące wydarzenia