kulturaogólne

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” – świetlice wiejskie w gminie Krokowa

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej otrzymało dofinansowanie na zakup doposażenia do 13 świetlic wiejskich w gminie Krokowa takich jak Świetlica Wiejska w Jeldzinie, Lisewie, Odargowie, Słuchowie, Prusewie, Połchówku, Sulicicach, Świecinie, Świetlica Wiejska w Żarnowcu, Kłaninie, Dom Ludowy w Białogórze, Dom Ludowy w Wierzchucinie oraz Rybaczówka w Dębkach. W ramach realizacji projektu zakupiono sprzęt AGD oraz drobny sprzęt kuchenny, dzięki czemu zostały stworzone odpowiednie warunki do organizacji różnego rodzaju wydarzeń. Projekt został nagrodzony przez partnera stowarzyszenia Polskie Sieci Elektroenergetyczne w ramach programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.

Głównym celem projektu było stworzenie lepszych warunków dla mieszkańców, lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich oraz dzieci uczęszczające na świetlicę opiekuńczo – wychowawcze. Poprzez zakup nowego sprzętu AGD i kuchennego, świetlice stały się jeszcze bardziej atrakcyjnymi miejscami spotkań i integracji społecznej. Projekt miał również na celu wspieranie aktywności społecznej, rozwoju lokalnej kultury i tradycji, a także zapewnienie dzieciom bezpiecznego i inspirującego miejsca do nauki i zabawy. W ten sposób projekt przyczynił się do wzmacniania społeczności lokalnej i podnoszenia jakości życia mieszkańców gminy Krokowa, dzięki czemu stowrzono lepsze warunkami do organizacji wydarzeń społecznych

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl.

Nadchodzące wydarzenia