Wystawa – PIAŚNICA -kultura miejsca

Zapraszamy mieszkańców do zwiedzania wystawy, która jest dostępna bezpłatnie w Urzędzie Gminy Krokowa
(parter + I piętro) od 9 kwietnia do 4 maja 2018r.

Wystawa dokumentuje przebieg projektu „Piaśnica – kultura miejsca” oraz przedstawia rezultaty pleneru malarskiego, który odbył się w Piaśnicy w dniach 16-17.09.2017 roku. Uczestnicy: koło plastyczne Gminy Krokowa pod opieką pani Wiesławy Kujawskiej, członkowie DKK przy Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie pod opieką prowadzących: dr Łukasz Butowski – prodziekan Wydziału Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Ida Łotocka – Huelle – Członek Zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków okręgu Gdańskiego, Aleksandra Baliszewska – Walicka – pedagog, artysta, Przemysław Olczak – pedagog, artysta, stworzyli prace techniką aryl na płótnie.
Projekt „Piaśnica – kultura miejsca” polega na organizacji cyklu 43 interdyscyplinarnych zdarzeń edukacyjno – kulturalnych łączących: historię, kulturę, malarstwo, muzykę, literaturę, film, teatr i performance, związanych z kulturą Piaśnicy i warunkującą tę kulturę Zbrodnią Piaśnicką. Organizacja cyklu wydarzeń i zaangażowanie do działań twórczych uczestników w każdej kategorii społecznej i wiekowej daje możliwość wypowiedzi artystycznej poprzez sztukę – jako alternatywy dla mowy nienawiści. Cytując słowa ks. prałata Daniela Nowaka „Bo nie o śmierć tu chodzi, ale o życie” celem jest realizacja działania, które łączy społeczność, buduje tożsamość narodową i sprzyja pokojowej przyszłości.