Wigilia 2018

W dniu 21 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Samorząd Gminy Krokowa. Spotkanie odbyło się w Zamku w Krokowej.

Tradycyjnie, jak każdego roku spotkanie opłatkowe rozpoczął wójt gminy Krokowa– Adam Śliwicki, wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Markiem Krzebietke przywitał wszystkich przybyłych na spotkanie, po czym harcerze przekazali Betlejemskie światełko pokoju.

Na uroczystym spotkaniu wigilijnym byli obecni: radni Gminy Krokowa, sołtysi, księża z pobliskich parafii, dyrektorzy szkół, prezesi OSP, przedstawiciele instytucji i firm,  pracownicy GOPS, zaproszeni goście, a także osoby samotne.