kulturaogólne

Sołectwo Jeldzino z nową siłownią zewnętrzną!

Kolejna siłownia zewnętrzna w gminie Krokowa przekazana do użytku mieszkańcom! Tym razem zlokalizowana przy świetlicy wiejskiej w Jeldzinie. Projekt był możliwy dzięki grantowi, który otrzymaliśmy ramach projektu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

W ramach przedsięwzięcia zakupiliśmy osiem urządzeń fitness, m.in. drabinkę, wahadło i biegacz, tworząc tym samym ogólnodostępną strefę rekreacji oraz aktywności fizycznej dla mieszkańców Jeldzina i okolicznych miejscowości. Podczas oficjalnego otwarcia sprzęt przetestowały dzieci, młodzież i osoby starsze. Przekazali nam, że będą wracać częściej!

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl.

Nadchodzące wydarzenia