Ścinanie kani – Happening

Ścinanie kani to pradawne kaszubskie widowisko obrzędowe, przedstawiane najczęściej w wigilię św. Jana (23 czerwca). Spośród mieszkańców wsi wybierano pierwszoplanowe postaci, m.in. sołtysa, łowczego, sędziego, kata, rakarza. Ich zadaniem było złapanie ptaka kani, symbolu wszelkiego zła i grzechu, jego oskarżenie oraz wykonanie na nim wyroku śmierci poprzez ścięcie szablą lub toporem.

Wydarzenie łączące muzykę, malarstwo, teatr i performance oraz elementy obrzędowości kaszubskiej.