kulturaogólne

Narodowe Czytanie w Krokowej

3 września w  Szkole Podstawowej im kontradmirała Włodzimierza Steyera w Krokowej odbyło się Narodowe Czytanie. W tym roku czytaliśmy ballady i romanse Adama Mickiewicza. Serdecznie dziękujemy za wspólne czytanie Wójtowi Gminy Krokowa Panu Adamowi Śliwickiemu wraz z małżonką, Przewodniczącemu Rady Gminy Krokowa Panu Markowi Krzebietke, Radnej Gminy Krokowa Pani Joannie Szynszeckiej oraz Panu Szymonowi Kamińskiemu. Nasze zaproszenie do wspólnego czytania przyjęli także Pani Aleksandra Pitra -Kox i Pan Bodo Kox z Fundacji Sedlaka, którym również dziękujemy.

Zdj. i tekst: Szkoła Podstawowa im kontradmirała Włodzimierza Steyera w Krokowej

Nadchodzące wydarzenia