kulturaogólne

Modernizacja placu zabaw w miejscowości Karlikowo

W sierpniu zakończyliśmy realizację zadania pt.: „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Karlikowo”. Realizowana operacja ma na celu ochronę środowiska przyrodniczego poprzez budowę infrastruktury o funkcjach turystycznych i rekreacyjnych poprzez modernizację placu zabaw. Plac zabaw został wyposażony w nowe urządzenia, które są bezpieczne do zabawy. Dodatkowo została zamontowana huśtawka z koszem dla niepełnosprawnych oraz zestaw integracyjny również przystosowany do osób z potrzebami. Przy placu zostały zamontowane tablice informacyjne związane z ochroną naszego najbliższego środowiska. Zadanie zrealizowane zostało przez Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach konkursu ogłoszonego przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką. Wartość całej inwestycji to 107 430,00 zł, otrzymane dofinansowanie  wyniosło 70 000,00 zł (Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 59 500,00 zł, Budżet Państwa 10 500,00 zł).

Nadchodzące wydarzenia