ogólne

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej doposaży świetlicę w Brzynie !


Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej zostało jednym z laureatów kolejnej edycji programu
 „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 tys. złotych świetlica wiejska zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt kuchenny, a także meble gastronomiczne.

Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia funkcjonalności kuchni, a dodatkowo wzmocni więzi między mieszkańcami dając dostęp do w pełni wyposażonego miejsca.Liczymy na to, że nowe wyposażenie przyczyni się do jeszcze większej aktywności społecznej i integracji mieszkańców. „Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl

#wzmocnijswojeotoczenie

https://www.pse.pl/home

Nadchodzące wydarzenia