Kaszubski Maraton o Wschodzie Słońca

Trasa maratonu będzie przebiegała przez trzy gminy:
– Krokowa
– Puck
– Władysławowo

Organizatorzy
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie,
kontakt: tel. 537 247 994 (pon. pt. 8:00-15:00) 
email: sport @wladyslawowo.pl 
Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej oraz Ośrodek Kultury,
Sportu i Turystyki w Gminie Puck.


Termin i miejsca imprezy
termin: 
25 lipca 2020 r., start o godz. 4:45 (bieg odbędzie się bez względu na warunki
atmosferyczne)
start: 
Władysławowo, spod Urzędu Miejskiego (ul. gen. Hallera 19)
meta: 
Rozewie, Bar na Skarpie, ul. Rozewska 80

Dystans, limity, kategorie, punkty odżywcze
– dystans biegu: 42,195 km, oznaczony na trasie znakami pionowymi co 1 km,
– limity: ilości startujących: 50 (w przypadku wdrażania w życie kolejnych etapów „odmrażania” sportu, limit może zostać powiększony),
– czasu przebiegnięcia: 5 godzin i 30 minut,

Warunki uczestnictwa
prawo uczestnictwa posiadają osoby, które 25 lipca 2020 r. będą miały ukończone 18 lat
(urodzone przed 25.07.2002 r.) i okażą podczas weryfikacji dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Warunki finansowe i zgłoszenia
uczestnicy startują na własny koszt,
koszty organizacyjne pokrywają Organizatorzy, sponsorzy oraz uczestnicy,
zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na stronie www.elektronicznezapisy.pl do godz. 23:59 dnia 1 lipca 2020 r. (nie ma możliwości zapisania się w Biurze Zawodów)

I termin: w wysokości 70 zł do 21 czerwca 2020 r.
II termin: w wysokości 100 zł do 1 lipca 2020 r.

Biuro Zawodów, depozyt, pakiety startowe
Biuro Zawodów będzie otwarte we Władysławowie, ul. gen. Hallera 19 (tzw. łącznik Domu Rybaka, wejście przez wieżę):
– w przeddzień zawodów, w piątek 24 lipca 2020 r. w godz. 17:00 – 19:00,
– w dniu startu, w sobotę 25 lipca 2020 r. w godz. 3:45 – 4:30,

Nagrody
– puchary dla trzech najlepszych kobiet,
– puchary dla trzech najlepszych mężczyzn,
– puchary dla najszybszej kobiety i najszybszego mężczyzny z terenu gminy Krokowa, gminy Puck i gminy Władysławowo,
– pamiątkowe medale dla wszystkich startujących, którzy ukończą bieg,
– wśród uczestników, którzy ukończą bieg, losowane będą nagrody rzeczowe i upominki,

Wydarzenie jest zaliczane do Ligi Sportowej Gminy Władysławowo!