kulturaogólne

Jubileusze w Krokowej

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. 💐Podczas uroczystości, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw z terenu gminy Krokowa. Uroczystego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Adam Śliwicki. Włodarz pod adresem dostojnych Jubilatów skierował słowa podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia.

Nadchodzące wydarzenia