kulturaogólne

Dzień Sołtysa

11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa. 🌹🌷W poniedziałek w Urzędzie Gminy z sołtysami z terenu gminy Krokowa spotkał się Wójt Gminy Adam Śliwicki, Przewodniczący Rady Gminy Krokowa Marek Krzebietke, Zastępca Wójta Gminy Iwona Tylicka, Sekretarz Gminy Krzysztof Rocławski oraz Skarbnik Gminy Anna Nowak.

Wójt złożył na ręce sołtysów życzenia zdrowia, pomyślności oraz wytrwałości w wypełnianiu codziennych obowiązków. Podziękował również sołtysom za zaangażowanie i nieocenioną pracę na rzecz lokalnej społeczności w polskiej wsi. 💐

Nadchodzące wydarzenia