Budowa obiektu świetlicy wiejskiej w Kłaninie

Operacja pt.  Budowa świetlicy w miejscowości Kłanino mająca na celu rozwój infrastruktury kulturalnej i poprawę oferty kulturalno-rekreacyjnej w miejscowości Kłanino poprzez budowę obiektu pełniącego funkcję domu kultury, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Wartość operacji 559 906,96 zł

wkład Funduszy Europejskich 207 813,95 zł.

Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką

Realizacja operacji obejmuje: budowę obiektu świetlicy wiejskiej, wyposażenie i zagospodarowanie terenu.