Kolejny projekt we współpracy z PGE EJ1

 

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej rozpoczyna realizację projektu pt. „Nasza energia – działania edukacyjne z elementami wiedzy o energetyce jądrowej, wspierające rozwój mieszkańców Gminy Krokowa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży uczęszczających do 14 świetlic wiejskich Gminy Krokowa. Projektu dofinansowany przez spółkę PGE EJ 1, realizowany będzie przez 6 miesięcy, począwszy od marca, w trakcie jego realizacji położymy nacisk na zajęcia dla dzieci i młodzieży, mające na celu przybliżać wiedzę o energii, która nas otacza. By zajęcia były ciekawsze, atrakcyjniejsze i by móc wykorzystywać materiały multimedialne, zakupione zostaną min. komputery, rzutniki i ekrany. Innowacyjnym elementem w naszej działalności, będzie realizacja bezpłatnych warsztatów fotograficznych dla dzieci i młodzieży, dzięki którym liczymy, że uda się utworzyć stałe kółko fotograficzne. Obecnie oprócz zajęć, rozpoczęliśmy procedury zakupu niezbędnego sprzętu
i materiałów.

Pamiętając o tym, jak ważnym jest dobre wykorzystanie energii, zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia do świetlic na terenie naszej gminy.

Nadchodzące wydarzenia