ogólne

Zapytanie ofertowe “Modernizacja placu zbaw w miejscowości Karlikowo”

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej realizuje operację pt. “Modernizacja placu zabaw w miejscowości Karlikowo”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.
W związku z powyższym Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia polegającego na dostawie i montażu urządzeń placu zabaw w miejscowości Karlikowo zgodnie z poniższym zestawieniem.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt bezpośredni z Panią Aleksandrą Ochocką – a.ochocka@krokowa.pl lub tel. 58 675-41-41

Nadchodzące wydarzenia