ZAPYTANIE OFERTOWE

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej realizuje operację zakupu 4 sztuk rowerków wodnych, mających na celu poprawę oferty rekreacyjno-kulturalnej w miejscowościach leżących nad jeziorem Żarnowieckim w Gminie Krokowa.
W związku z powyższym Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej zwraca się z zapytaniem ofertowym „ Zakup i dostawa rowerków wodnych” zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje rowerek wodny o następujących parametrach
Długość min. 3.90 m
Szerokość min. 1.90 m
Waga rowerka max 160 kg
Możliwe obciążenie max. 400 kg
Załoga( ilość Osób ) 4-5 os.
Wygląd
Preferujemy rowerki wodne imitujące kształty np. samochodu, łabędzia, delfina itp.

2. Zamawiający:
Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej
Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa
e-mail: k.obszynski@kck.krokowa.pl,
3. Przedmiot zamówienia:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 sztuk rowerków wodnych wraz z dostawą
3.2 Wyposażenie powinno być nowe i objęte gwarancją producenta, której okres obowiązywania należy podać w ofercie.
4. Termin realizacji zamówienia:
Do 31.03.2020 r. po wcześniejszym porozumieniu z Zamawiającym

Zapytanie ofertowe-1