XIX Festiwal Kolęd i Pastorałek w Jezierzycach

Regulamin XIX Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Jezierzycach

Karta zgłoszeniowa

Organizatorem Festiwalu jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk. Festiwal odbędzie się w dniu 18 stycznia 2020 roku. Składać się będzie z II etapów: Etap I Eliminacje Przesłuchania odbędą się w Szkole Podstawowej imienia majora Henryka Sucharskiego w Jezierzycach, ulica Szkolna 3. Początek przesłuchań o godzinie 10:00. Potwierdzanie obecności w godzinach 9:30 – 9:45. Etap II Koncert Finałowy Koncert odbędzie się w Kościele Parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Jezierzycach. Początek godzina 17.00. I . WARUNKI ZGŁOSZENIA 1. Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów (dopuszcza się jedynie możliwość udziału dzieci i młodzieży – uczniów i absolwentów szkół muzycznych I stopnia). Dolna granica wieku uczestnika to ukończone w roku edycji Festiwalu 6 lat. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry działające przy domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach. Zgłoszenia udziału w Festiwalu przyjmowane są do dnia 10 stycznia 2020 r. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.kultura.slupsk.pl oraz dokonanie opłaty akredytacyjnej w kwocie 20 zł – soliści, duety; 50 zł – zespoły na konto Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk: Nr konta 18 9315 0004 0050 8232 2000 0010 z dopiskiem opłata akredytacyjna Festiwal Kolęd Jezierzyce 2020 oraz podanym imieniem i nazwiskiem lub nazwą zespołu startującego. W formularzu podać należy następujące dane:  solista podaje imię i nazwisko oraz wiek,  instytucja delegująca,  zespoły podają: a) nazwę zespołu, b) kategorię wiekową dzieci – od 6 do 14 lat, młodzież – od 15 do 18 lat, dorośli od 19, ilość występujących osób;  repertuar /tytuł utworu, nazwisko i imię kompozytora, nazwisko i imię autora tekstu/opracowania,
Strona | 2
 imię i nazwisko instruktora/dyrygenta,  dokładne określenie potrzeb technicznych,  opis zespołu i jego osiągnięcia,  DOKŁADNY adres zwrotny, nr telefonu i e-mail do celów korespondencyjnych. 2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu obsługę akustyczną. 3. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu uczestnikom Festiwalu. 4. Organizatorzy zapewniają podczas finału Festiwalu jeden gorący posiłek dla Wykonawców. II. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania maksymalnie trzech dowolnie wybranych kolęd lub pastorałek /soliści i duety dwóch/ w tym obowiązkowo jednej tradycyjnej polskiej kolędy lub pastorałki, a ilość wykonywanych zwrotek należy ograniczyć do trzech. 2. Dopuszcza się możliwość wykonania jednej kolędy zagranicznej. 3. Zespoły wykonujące świeckie piosenki o tematyce zimowej czy noworocznej będą zdyskwalifikowane. 4. Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego. 5. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut /soliści i duety/, 15 minut /zespoły, chóry/. 6. Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów przed rozpoczęciem I etapu Festiwalu. 7. W czasie koncertu finałowego muszą być wykonane kompozycje prezentowane podczas I etapu Festiwalu. 8. Uczestnicy finału poprzednich edycji Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania nowego repertuaru. 9. Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację. 10. Zdobywca Grand Prix oraz I miejsc w poszczególnych kategoriach maja obowiązek występu w trakcie koncertu finałowego o godzinie 17:00.