Uwaga – nowy nr telefonu w Punkcie Informacji Turystycznej w Dębkach.

Uwaga! Zmiana nr telefonu w Punkcie Informacji Turystycznej w Dębkach – 532 149 612
pozostałe nr bez zmian:
Punkt Informacji Turystycznej Białogóra – 668 281 642
Punkt Informacji Turystycznej Karwieńskie Błoto Drugie – 668 281 642
Punkty Informacji Turystycznej czynne codziennie (lipiec – sierpień) od godz. 10:00-19:00
Przystań Lubkowo Wieś – 668 281 704
Przystań Lubkowo DPS – 721 460 337
Przystań Brzyno – 721 460 317

Przystań żeglarska w Lubkowie Wsi czynna codziennie (lipiec-sierpień) w godz. 10:00 -19:00
Przystanie żeglarskie Lubkowo DPS i Brzyno czynne codziennie (lipiec – sierpień) od godz. 10:00-18:00