Uroczyste otwarcie sali terapeutycznej oraz sali socjoterapeutycznej

🏫Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w Szkoła Podstawowa im kontradmirała Włodzimierza Steyera w Krokowej nastąpiło uroczyste otwarcie sali

terapeutycznej oraz sali socjoterapeutycznej. Sale powstały dzięki:

👉Telewizja Polska S.A.

👉Gminna Komisja ds. Rozwiązywania

👉Problemów Alkoholowych,

👉Firma Voltrim Trade Spółka z o.o.,

👉Firma Mar-Bud,

👉Firma Delta Krokowa

👉Bank Spółdzielczy w Krokowej.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 100.000 zł. Nowe sale zapewnią lepsze warunki rozwoju dzieciom ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi.

W uroczystości wzięli udział sponsorzy, przedstawiciele lokalnych władz i zaprzyjaźnionych instytucji oraz przedstawiciele

Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW w Gdyni.

Samorząd Gminy Krokowa serdecznie gratuluje dyrekcji Szkoła Podstawowa im. kadm. Włodzimierza Steyera w Krokowej realizacji tej inwestycji

#gminakrokowa