“Świętojanki” 23 czerwiec 2017

Świętojanki to magiczna noc, podczas której zakwita kwiat paproci. Fundacja „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa zaprasza rokrocznie dzieci na poszukiwanie magicznego kwiatu, topienie wianków i uczestniczenia w obrzędzie kaszubskim „Ścinanie Kani”.
I jak roku uprzedniego do przedsięwzięcia włączą się panie ze Stowarzyszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Krokowej. Pani Bożena Hartyn-Leszczyńska napisała scenariusz sztuki teatralnej, którą przedstawi grupa „Naniby” oraz dzieci uczące się języka kaszubskiego w SP w Krokowej, które przygotowuje Pani Jolanta Reka-Roeske w ramach warsztatów teatralnych zorganizowanych przez Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.

 

Prosimy o pisemną zgodę poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Zgoda rodziców_Swietojanki-2017