Świetlica w Kłaninie

29 kwietnia br. został przeprowadzony odbiór świetlicy wiejskiej w Kłaninie, w którym uczestniczył wójt gminy Krokowa Adam Śliwicki. Budowa świetlicy ma na celu rozwój infrastruktury kulturalnej i poprawę oferty kulturalno – rekreacyjnej w miejscowości Kłanino. Obiekt będzie pełnił funkcję domu kultury i został współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Wartość operacji 663.203,62 zł wkład Funduszy Europejskich 207.813,95 zł.
Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką