Świecino 2020

Zwiedzanie obozu warownego z czasów późnego średniowiecza, pokaz uzbrojenia artylerii, prezentacja średniowiecznych rzemiosł i strojów, strzelanie z łuku, występ Zespołu Muzyki Dawnej „Góra Trolla” to atrakcje, które czekały dzisiaj w Świecinie dla odwiedzających turystów i mieszkańców powiatu. W tym roku niestety Inscenizacja Bitwy pod Świecinem bez rekonstrukcji bitwy. Organizatorem wydarzenia było Bractwo Rycerskie Spod Nordowej Gwiazdy
Wydarzenie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”