ogólne

Remont świetlicy wiejskiej w Lisewie.

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej otrzymało dofinansowanie na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Lisewie, obiektu pełniącego funkcje kulturalne w Gminie Krokowa” z programu „Infrastruktura Domów Kultury 2022” w wysokości 115 000,00 zł

Zakres robót obejmował m.in. na uzupełnienie tynków w elewacji, malowanie istniejącego tynku, odmalowanie podbitki drewnianej oraz okapu dachowego, wymiana parapetów, odmalowanie ścian wewnątrz budynku i wymiana podłogi oraz stolarki drzwiowej. Inwestycja miała na celu zmodernizowanie obiektu w celu poprawienia warunków użytkowania świetlicy przez społeczność lokalną. Głównym celem zadania było zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Sołectwa Lisewo. Realizacja zadania wpłynie na rozwój miejscowości, nastąpi ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy realizacji wspólnych przedsięwzięć. Przyczyni się to do jakości ich życia społecznego i kulturalnego. Poprzez wykonanie modernizacji remontu budynku sali wiejskiej stanie się ona bardziej pozytywnie postrzegana przez potencjalnych użytkowników, chcących z niej skorzystać.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nadchodzące wydarzenia