Regulamin Korzystania z Boisk: Prusewo, Brzyno , Świecino oraz Orlik Wierzchucino

Limit osób korzystających  z boisk

  • Na boisko Orlik Wierzchucino  może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 14 osób i 2 trenerów , z wyłączeniem ich obsługi
  • Na boisku w Prusewie,Brzynie i Świecinie w tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 22 osoby i 4 trenerów korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi; dopuszcza się podział boiska na dwie części, z zachowaniem strefy buforowej o szerokości 5 m, przy czym na każdej połowie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 16 osób i 3 trenerów korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi.

Regulamin dostępny na BIP

http://bip.kck.krokowa.pl/dokumenty/156

Pliki do pobrania: Regulamin boisko Brzyno Regulamin boisko Orlik Wierzchucino Regulamin boisko Prusewo Regulamin boisko Świecino