Propozycja dla twórców ludowych z Pomorza. Druga edycja konkursu „Jawor – u źródeł kultury”

Radio Gdańsk po raz drugi zaprasza wszystkich twórców ludowych z Pomorza do udziału w konkursie.

„Jawor – u źródeł kultury”  jest wydarzeniem, przez które chcemy promować kulturę ludową naszego regionu, a także uhonorować twórców i wykonawców z Pomorza. Szukamy artystów, którzy przyczyniają się do wzbogacania naszego dziedzictwa, budują tożsamość regionu i pielęgnują tradycje.

Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca 2023 roku, na specjalnie przygotowanych formularzach, na adres: jawor@radiogdansk.pl