Plener malarski w Dębkach

W dniach 01-10 czerwca 2021r. po raz piąty odbył się Ogólnopolski Plener Malarski w ośrodku wczasowym „MUSZELKA”
W plenerze brało udział 10 artystów z różnych stron Polski, przy wsparciu Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej, który udostępnił nam miejsce na ekspozycję prac twórców przy wieży widokowej „Rybaczówka” w Dębkach.
Plener organizowany jest pod Egidą Fundacji Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „FORUM” w Gdańsku.
Dziękujemy Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Obszyńskiemu za okazaną pomoc i życzliwość.
 
Komisarz pleneru
Art. Plast. KRYSTYNA JAŻDŻEWSKA – BARANOWSKA