Ogólnopolskie Biennale Fot.ON 2020 im. Maćka Kosycarza – konkurs

konkurs fot.ON 2020 regulamin karta zgłoszeniowa

Konkurs

skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, które wykonują amatorsko fotografie związane z własnym życiem codziennym  i rodzinnym, zainteresowaniami i aktywnościami. Konkurs kierujemy również  do pracowników i wolontariuszy podmiotów (placówek, organizacji) działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy fotografują osoby niepełnosprawne w czasie podejmowanych przez podmioty różnorodnych działań (zajęcia terapeutyczne, spotkania okolicznościowe, wyjazdy itp.). W tegorocznej edycji prace oceniane będą już po raz trzeci w podkategorii: Teatr i sztuka.

Przewodnią myślą konkursu jest ukazanie osób z niepełnosprawnością intelektualną jako kreatywnych autorów  (w przypadku zdjęć wykonywanych przez nich samych), oraz jako pełnoprawnych i wartościowych członków otwartej społeczności, w pełni uczestniczących w jej życiu. Celem konkursu jest również promocja działalności placówek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, odnalezienie osób utalentowanych w dziedzinie fotografii, jak też ukazanie możliwości oddziaływania terapeutycznego, jakie stwarza obcowanie  z fotografią.

W dotychczasowych edycjach biennale wzięło udział prawie 400 osób, które nadesłały w sumie ponad 4200 fotografii (Zwycięskie prace z ubiegłych lat można podziwiać w galeriach na profilu facebook.com/biennalefot.ON)

Po wyłonieniu przez profesjonalne jury laureatów konkursu, w pierwszym kwartale roku 2021 w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 141 odbędzie się uroczyste wręczenie nagród połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody.

 

 

Ze względu na tegoroczną trudną sytuację epidemiologiczną przesunięte zostały terminy związane z naszym konkursem!

O nadsyłanie prac konkursowych i kart zgłoszeniowych prosimy więc w tym roku

do dnia 31 grudnia 2020 wyłącznie drogą elektroniczną na adres: fot.on@wp.pl