Nowe schody w Białogórze

 

W marcu zakończyliśmy realizację zadania pt.: „Przebudowa wejścia nr 33 na plażę w miejscowości Białogóra gmina Krokowa”. Operacja na ma na celu ochronę środowiska przyrodniczego poprzez budowę infrastruktury o funkcji turystycznej i rekreacyjnej. Schody zostały wykonane w nowoczesnej technologii wraz z dodatkową mała infrastrukturą (ławeczki, kosze  na śmieci oraz stojaki na rowery). Zadanie zrealizowane zostało przez Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach konkursu ogłoszonego przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką. Wartość całej inwestycji to 605 953,42 zł, otrzymane dofinansowanie  wyniosło 171 652,00 zł (Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 145 904,20 zł, Budżet Państwa 25 747,80 zł).