’Najpiękniejsza choinka” – konkurs dla świetlic

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej zaprasza do kolejnego konkursu, tym razem dla dzieci ze świetlic wiejskich z gminy Krokowa. W konkursie mogą wziąć udział świetlice wiejskie bądź opiekuńczo- wychowawcze Uczestnicy mają za zadanie wykonać z własnych materiałów jedną wspólną choinkę, Praca powinna być opatrzona etykietką z następującą treścią: nazwa świetlicy, ilość osób wykonujących wraz z wiekiem, telefon kontaktowy do opiekuna. Etykietę należy umieścić na odwrocie pracy. Termin składania prac – 15.12.2021. Gotowe prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29 (pok. 313) Rozstrzygnięcie konkursu – 19.12.2021 podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Krokowej około godz. 14:00 Regulamin konkursu dostępny na stronie www.kck.krokowa.pl, kontakt tel. 691447000

Regulamin konkursu plastycznego Najpiękniejsza choinka

karta zgłoszeniowa choinka