Modernizacja, doposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Krokowa.

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej realizuje projekt pn.: Modernizacja, doposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Krokowa.
Projekt został dofinansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

Zakres projektu obejmuje wykonanie remontu podłogi w Domu Kultury
w Sławoszynie, a także wykonanie prac remontowych, zakup niezbędnego oświetlenia, nagłośnienia, mebli do Domu Kultury w Wierzchucinie.

Wartość projektu 90 034,00 zł, wartość dofinansowania 72 000,00 zł