Krokowska’10 w Żarnowcu

Gospodarzami imprezy są: Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej oraz Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Trasa przebiega przez piękne lasy Nadleśnictwa Wejherowo

Patronat: Adam Śliwicki – Wójt Gminy Krokowa

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żarnowcu, ul. Szkolna 2 (Gmina Krokowa, Powiat Pucki)

 

godz. 8.30 – otwarcie biura biegu (wydawanie numerów startowych, chipów, depozyt) SP ul. Szkolna 2

Biegi towarzyszące dla dzieci i dorosłych 

bezpłatne, uproszczone  zapisy  dla wszystkich chętnych, osoby niepełnoletnie winny mieć zgodę opiekuna prawnego – osoby które ukończą bieg otrzymają symboliczny medal

godz. 10.00–  około 1200 m – dla wszystkich pozostałych chętnych, którzy m.in. nie biegną w biegu głównym – 10 km (zbiórka  od godz. 9.55 przy granatowej  bramie z napisem KASZUBY BIEGAJĄ)

godz. 10.10 –    około  400 m – bieg dla szeregowców podstawówki (zbiórka  od godz. 10.05 przy granatowej  bramie z napisem KASZUBY BIEGAJĄ)

godz.. 10.30–  około 100  m  – bieg  przedszkolaka (zbiórka  od godz. 10.25 przy granatowej  bramie z napisem KASZUBY BIEGAJĄ)

godz. 10.45  –  rozgrzewka 

godz. 10.58 – oficjalne powitanie 

godz. 11.00 – start ostry  – 10 KM 

– kategoria dodatkowa NAJLEPSZY STRAŻAK  Kobiety/Mężyczyźni

godz. 11.45 – wydawanie poczęstunku  na podstawie talonu (SP ul. Szkolna 2)

godz. 12.50 – Uroczystość Zakończenia (scena boisko przyszkolne)

godz. 12.50 – dekoracja (Bieg Główny) 

godz. 13.00 – losowanie nagród wśród uczestników biegu głównego za pomocą chipów i numerów startowych biegaczy którzy pokonają bieg wirtualnie (obecność nie jest konieczna)

W imprezie zastosowany zostanie elektroniczny pomiar czasu. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w 16 kategoriach, każdy uczestnik otrzyma medal, natomiast najlepsi nagrody finansowo – rzeczowe. 

Nad bezpieczeństwem czuwać będą m.in.: Policja Powiatowa w Pucku, Komisariat Policji w Krokowej, OSP Żarnowiec, Centrum Medyczne Falck

Uwaga:  Osoby, które chcą pokonać bieg główny wirtualnie, mogą to zrobić  w dniach 20-27.08.2020 po uprzedniej rejestracji www.zapisy.info oraz przesyłając wynik na www.kaszubybiegaja.pl/przeslij-wynik

covid-19: W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną podczas imprezy obowiązywać będzie reżim sanitarny: w biurze zawodów obsługiwane będą tylko osoby w maseczkach. W strefie startu i mety oraz tam, gdzie nie można zachować odstępu 1,5 m również obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Dekoracje zawodników odbywać będą się inaczej niż dotychczas. Każdy i każda z dekorowanych obowiązana jest nosić maseczkę. Bądźmy bezpieczni.

Parking 

Oficjalny parking znajdować się będzie w Żarnowcu przy ulicy Klasztornej, nadzór nad parkingiem sprawować będzie OSP Żarnowiec.