korona

!!! INFORMACJE NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM !!!

Ważny komunikat dotyczący dostarczania korespondencji i wizyt!

Zarządzeniem Wójta odwołuje się wszystkie imprezy kulturalno-sportowe organizowane
w dniach od 11 marca 2020r. do 31 marca 2020r.

Ze względu na niebezpieczeństwo zarażenia COVID-19 (koronawirusem )
od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. włącznie
zastają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w:
Szkołach Podstawowych, Przedszkolach oraz Zespole Żłobków
na terenie Gminy Krokowa.

Wójt Gminy Krokowa oświadcza o odwołaniu bezterminowo wszelkich imprez kulturalnych, sportowych
przewidzianych w najbliższym czasie.
Zamyka się boiska oraz odradza się korzystania z placów zabaw.
Zawiesza się także spotkania organizowane w świetlicach wiejskich,
z tym że, wynajem świetlicy na wydarzenia rodzinne
typu wesele, urodziny, chrzest zostaną zorganizowane na odpowiedzialność wynajmującego.

! INFORMACJA Przychodni NZOZ Krokowa !
W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się KORONAWIRUSA w Polsce radzimy unikać wizyt w
Przychodni w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW