Kaszubska Sztuka Wizualna CASSUBIA VISUALES -wystawa.

Kaszubska Sztuka Wizualna CASSUBIA VISUALES to wystawa, którą będzie można zwiedzać w „Rybaczówce” w Dębkach od 15 do 29 lipca. W sierpniu zapraszamy do Białogóry (Dom Ludowy).
Prace pochodzą z MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KASZUBSKIEJ SZTUKI WIZUALNEJ CASSUBIA VISUALES – to konkurs na plakat artystyczny – graficzne przetworzenie wzorów kaszubskich na współczesną, nieoczywistą i nowatorską formę, mający na celu promowanie współczesnych, a także tradycyjnych technik graficznych oraz promowanie Kaszubskiego folkloru. Konkurs odbywa się od 2015 roku.

http://mdk.reda.pl/cassubia