Jak promować region i aktywizować mieszkańców Północnych Kaszub

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka w terminie od 1 maja do 31 października 2018 roku realizuje projekt pn. Jak promować region i aktywizować mieszkańców Północnych Kaszub – inspiracje i przykłady w ramach cyklu działań ukierunkowanych na rzecz zwiększenie efektywności wdrażania projektów współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej Stowarzyszenia PLGR  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej  Krajowej Sieć Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców na rzecz współdziałania i współpracy w głównych obszarach rozwojowych Ziemi Puckiej oraz zwiększenie efektywności realizacji projektów współpracy w ramach LSR 2014-2020 w obszarze promocji i wsparcia produktów lokalnych oraz sieciowania i współpracy pomiotów gospodarczych, samorządów oraz organizacji pozarządowych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru PLGR w oparciu o przykłady krajowych i zagranicznych rozwiązań.

Głównym zadaniem projektu jest organizacja dwóch wyjazdów studyjnych.

Pierwszy 3 dniowy wyjazd organizowany dla 40 osób – przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Celem wyjazdu jest wizyta na obszarze działania Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” oraz Stowarzyszenia BUKO, szczególnie Wiosek Tematycznych – Garncarskiej i Górniczej. Oba miejsca to bardzo dobre przykłady wieloletniej współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, lokalnym samorządem i mieszkańcami. W ramach wizyty zaplanowana została seria spotkań z przedstawicielami ww. instytucji oraz lokalnych grup działania, które swym zasięgiem znajdują się na tym terenie. Wizyta ma charakter poznawczy, dzięki czemu uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu podejmowania inicjatyw związanych z promocją marki obszaru, sieciowania oferty turystycznej oraz tworzenia podmiotów ekonomii społecznej. Tematyka taka pozwoli na poznanie dobrych praktyk, które następnie będą mogły być implikowane na obszarze PLGR.

Drugi 3 dniowy wyjazd organizowany dla 6 osób również przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Celem wyjazdu jest wizyta na obszarze FLAG Fischereihafen Bremerhaven, Niemcy projekt „Wioska rybacka anno 1906”. W związku z trudna sytuacja branży rybackiej na naszym obszarze zamierzamy zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie rewitalizacja i dywersyfikacja nadmorskich wiejskich obszarów w Niemczech. W Bremerhaven dokonano rewitalizacji w połączeniu z przyciąganiem inwestycji prywatnych, które bazują na dziedzictwie kulturowym. Możliwość przenoszenia doświadczeń niemieckich w warunki naszego obszaru jest istotna z uwagi na podobną specyfikę oraz tożsame problemy.

 

Zostań Partnerem

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW

www.ksow.pl