Inscenizacja Bitwy pod Świecinem

Rok 1462 – naprzeciw siebie stanęły wojska polskie pod wodzą Piotra Dunina oraz wojska krzyżackie dowodzone przez Fritza von Ravenecka. Inscenizacja Bitwy pod Świecinem co roku przypomina nam ten punkt zwrotny wojny polsko-krzyżackiej, dzięki któremu Pomorze wróciło do Polski.
Organizator: Bractwo Rycerskie spod Nordowej Gwiazdy. Patronat Honorowy: Jarosław Sellin- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Wojewoda Pomorski – Dariusz Drelich. Sponsorzy: Energa – Grupa Orlen
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2021