INSCENIZACJA BITWY POD ŚWIECINEM – 2018

Nocą z 16/17 września Dunin założył obóz obronny typu husyckiego pod wsią Świecino. Otoczony przez krzyżaków mógł liczyć tylko na doświadczenie swych zawodowych żołnierzy. Na polecenie krzyżaków miejscowi chłopi zatarasowali wszelkie drogi ucieczki. Nieprzyjaciel postanowił szybko i całkowicie rozprawić się z wojskami polskimi, licząc na znaczną przewagę i wiedząc o spodziewanych posiłkach z Torunia. Wstrzymał jednak atak dostrzegając, że siły są wyrównane, a Polacy zdołali się okopać w taborze. Pierwszy zaatakował Dunin, który dysponując mniej licznym oddziałem konnicy, sprowokował kontratak krzyżaków. Jazda polska wycofała się i umożliwiła ostrzał jazdy krzyżackiej przez ukrytych w lesie i trzcinach kuszników.

Bitwa pod Świecinem uważana jest przez historyków za punkt zwrotny w działaniach wojny trzynastoletniej, ponieważ wkrótce po niej wojska polskie rozpoczęły ofensywę, spychając krzyżaków do obrony. Co roku w niewielkiej wsi Świecino odbywa się inscenizacja tego ważnego dla Polski wydarzenia. Organizatorem wydarzenia jest Bractwo Rycerskie Spod Nordowej Gwiazdy, do którego należy Pan Adam Śliwicki – Wójt Gminy Krokowa, oraz Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.

Sponsor: Grupa Energa