Gminne obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Tradycyjnie uroczystości rozpoczęła msza w Kościele pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu, po której licznie zgromadzeni przedstawiciele samorządów, instytucji, szkół, przemaszerowali pod pomnik N.M.P. Matki Boskiej Królowej Polski. Tam po odegraniu hymnu państwowego i przemówieniu Wójta Gminy Krokowa Adama Śliwickiego został odczytany przez wojewodę pomorskiego Pana Mariusza Łuczyk list, skierowany do mieszkańców Gminy Krokowa, od Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego.

Przed II wojną światową w Żarnowcu, działało wiele organizacji i stowarzyszeń, m.in. Towarzystwo Czytelni Ludowej, Towarzystwo Śpiewacze, Towarzystwo Teatralne, Towarzystwo Gimnazjalne „Sokół”, Oddział Związku Obrony Kresów Zachodnich, Stowarzyszenie Inwalidów Wojennych, a także Związek Powstańców i Wojaków. Z inicjatywy tego Związku w 5. rocznicę jego powstania wybudowano w 1929 r. kaplicę Matki Boskiej Królowej Polski. Po jej zakończeniu, mieszkańcy Żarnowca i okolicznych wsi uczestniczyli w uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja.
Po wkroczeniu do Żarnowca w 1939 r. żołnierzy Wermachtu i oddaniu pierwszych strzałów do godła państwowego umieszczonego na budynku sołtysa – Pana Gaffkę, mieszkańcy wsi obawiali się, że taki sam los może spotkać figurę Matki Boskiej Królowej Polski. Odkuli ją więc od cokołu i oddali pod opiekę mniszkom Zakonu Św. Benedyktyna w Opactwie Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Dopiero po wojnie figura powrócił na swoje miejsce.